Starosta v roli rytíře pasoval prvňáčky na čtenáře

BLANSKO - Prvňáci ze základní školy v Salmově ulici v Blansku – včetně devíti dětí z Dolní Lhoty –  byli poslední květnové úterý pasováni v knihovně starostou Jiřím Crhou (ODS) v roli templářského rytíře na čtenáře.

Ještě než se tak stalo, museli školáci předvést, že opravdu umí číst. Všichni to zvládli na výbornou, takže odměnou jim byl potlesk rodičů.

Děti také zazpívaly písničky o zvířecí řeči a o koťatech a pak už po jednom klekaly na červený polštářek, aby jim rytíř položil meč na rameno a povýšil je do čtenářského stavu. Každý z nich pak dostal diplom čtenáře a novou dětskou knížku.

„Cílem každoročního pasování prvňáků na čtenáře je, aby děti získaly jednak kladný vztah ke knihovně, jednak je potřeba školáky podporovat, aby četli, protože tak získávají vyjadřovací schopnosti, budou sečtělí a získávají vědomosti,“ uvedl starosta.

I on se jako prvňák stal čtenářem, chodil často do knihovny a vedl k tomu jak svoje děti, tak i dvě vnučky. „Dohlížím na to, aby jim rodiče četli. A když mám čas, tak se také snažím s vnučkami číst,“ dodal starosta.

(niv)

Starosta Jiří Crha jako templářský rytíř pasoval prvňáky ze ZŠ a MŠ Salmova na čtenáře. Foto: O. Požár