Brno další literární lavičku, v pořadí již devátou

BRNO - Projekt posezení ve veřejném prostoru s příležitostí si přečíst knihu trvá už čtvrtým rokem a jeho obliba roste.

Předcházejících 8 exemplářů je rozmístěných po celém městě a naučili se je využívat čtenáři všech věkových kategorií. Vědí, že si tam mohou nejen zkrátit čas hodnotným způsobem, ale že je možné si odtud odnést knihu i domů. Každá lavička je jiná, jejich podoba vychází z prostředí, v němž je umístěna nebo z požadavků spolupracující organizace. Projekt od začátku počítal se zapojením dalších stran, protože chce, stejně jako dobrá literatura, lidi sbližovat.

Lavička na dolním nádraží "z dílny" Knihovny Jiřího Mahena a inspirovaná TIC BRNO je minimalistická elegantní černá a najdete ji tam do konce října. Spolu s wi-fi zdarma, zásuvkami k dobytí elektroniky a info tiskovinami o Brně tu bude sloužit k ukrácení čekání cestujících a kultivaci prostoru.

(niv)