Nové CT v Nemocnici Blansko

BLANSKO - Nemocnice Blansko byla nucena starý CT přístroj vyměnit, a to s ohledem na jeho stáří a stupeň opotřebení a pořídila místo něj nový.

Technologicky bylo původní zařízení  pro dnešní dobu a hlavně pro budoucnost překonané. 

Nové zařízení je ve vyšetřovacím procesu rychlejší ve skenování, umožňuje přesněji modulovat dávku záření pro každého pacienta a navíc šetří oční čočku a prsy u žen, umožňuje snižovat zátěž organismu podáním menšího množství kontrastní látky pro angiografická vyšetření. Umožňuje také snadnější postprocesingové zpracování obrazu, který je tak názornější  a tudíž lepší hodnocení patologických změn. To vše je třeba  pro zlepšení zdravotní - lékařské péče např. pro iktové centrum, kdy se může snáze započít s adekvátní léčbou mrtvice, z čehož pacient profituje. Nové CT je přístroj vyšší generace, který umožňuje širší škálu vyšetření.

Základní požadavek na nový přístroj bylo zkvalitnění CT zobrazení, což je s novým CT přístrojem s detektorem 64 vrstev (původní technologie měla pouze 16 vrstev) umožněno. Současně se také zkrátí vyšetřovací doba až o polovinu, což je s ohledem na použití ionizujícího záření během vyšetření další a velmi podstatný důvod. Dochází tak k redukci efektivní dávky, kterou pacient při vyšetření obdrží. Nový přístroj přinese rovněž rozšíření spektra vyšetření.

Náklady na stavbu a nový přístroj činí cca 16 milionů korun. Na financování této investice se vedle Nemocnice Blansko podílí jak Jihomoravský kraj, tak i zřizovatel – město Blansko.

Pořízení nového CT znamenalo pro chod nemocnice velké omezení, a to úplnou odstávku této vyšetřovací metody od 6.11.2017 do 20.12.2017. Nové CT začalo pracovat 20.12.2017, ale úplný provoz s otevřením spádu a s akutním provozem začalo dne 22.12.2017.

Po dohodě se Zdravotnickou záchranou službou Jihomoravského kraje byla po dobu odstávky řešena spolupráce na akutní i neakutní CT vyšetření s Nemocnice Boskovice, Vojenská nemocnice Brno, SurGal Clinic Brno, Nemocnice Vyškov, Litomyšlská nemocnice, Úrazová nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a FN Bohunice."Všem výše uvedeným za tuto spolupráci děkujeme," uvedla ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.

(niv)

Foto - Nemocnice Blansko