Nemocnice Blansko vybudovala oddělení magnetické rezonance

BLANSKO - Nemocnice Blansko slavnostně zahájila počátkem prosince provoz nového oddělení magnetické rezonance.

Jedná se o pracoviště s moderní diagnostickou technologií, a to jak s ohledem na potřeby pacientů, tak i lékařů v tomto regionu. Tato vyšetřovací metoda je velice přesná, komfortní a šetrná, na rozdíl od CT totiž nezatěžuje pacienty zářením.

Součástí slavnostního otevření magnetické rezonance byla v pondělí 3.12.2018 i prohlídka nově zrekonstruovaných prostor ambulantní části rehabilitace. Tato rekonstrukce byla dokončena koncem léta 2018, nyní jsou již nové moderní prostory ambulantní části rehabilitace v plném provozu.

Magnetická rezonance jako nová kapacita v Nemocnici Blansko bude sloužit především pro pacienty s neurologickým onemocněním v souvislosti s iktovým centrem. Využijí ji ale i další odbornosti jako onkologie či jednodenní péče (ortopedie, chirurgie, aj.).

Největší výhody magnetické rezonance v Nemocnici Blansko jsou zejména dostupnost tohoto vyšetření pro občany z regionu Blanenska (řádově až 150 000 obyvatel), ale také zkrácení objednací doby na toto, poslední dobou velice žádané, vyšetření. Doposud museli lidé za tímto vyšetřením cestovat do Brna, Prostějova nebo Olomouce, což nyní nebude nutné.

Další nespornou výhodou je přesná diagnostika, šetrnost vyšetření pro pacienta a vůbec dostupnost této diagnostiky nejen pro ambulantní pacienty, ale i pacienty z lůžkových oddělení nemocnice. Celá řada vyšetření se dříve musela odesílat na jiná pracoviště, nyní se budou provádět přímo v Blansku. Tím bude i následná léčba hospitalizovaných pacientů blanenské nemocnice rychlejší. Pro pacienty to tedy znamená nejen zkvalitnění, ale i zrychlení péče, pro lékaře pak samozřejmě kvalitní diagnostiku, ke které se dostanou velmi rychle.

Celková investice magnetické rezonance byla 55 mil. Kč, přičemž pořízení vlastní technologie vyšlo na téměř 32 mil. Kč, zbytek pak byly náklady na stavbu zcela nové budovy, která bezprostředně navazuje na stávající oddělení radiodiagnostiky. Investici, tedy technologii včetně stavby, hradila nemocnice částečně z vlastních zdrojů, část peněz poskytl zřizovatel, kterým je město Blansko, a na část byla nutnost vzít si úvěr.

Provoz rezonance probíhá zatím v jedné směně, zabezpečují jej 2 plně erudovaní lékaři a 5 vyškolených radiologických asistentů. V tomto režimu očekáváme zhruba 3 500 vyšetření ročně. Ambicí blanenské nemocnice je dále rozšíření provozu magnetické rezonance na dvousměnný provoz, což by mohlo znamenat až 5 000 vyšetření ročně.

 

 

Stavba byla zahájena letos v březnu a k jejímu předání došlo 15. listopadu 2018. Po předání stavby následoval testovací provoz a dále samotné spuštění ostrého provozu.

Během slavnostního zahájení provozu nové magnetické rezonance byla nejen slavnostně přestřižena páska, ale bylo také vedením nemocnice poděkováno všem, kteří se na pořízení magnetické rezonance a její rozběh v blanenské nemocnici podíleli.

Velké poděkování patří zejména zaměstnancům radiodiagnostického oddělení, ale také všem pacientům, za shovívavost a trpělivost během stavebních prací.

 

Magnetická rezonance je technicky pokročilé a kvalitní zobrazování především mozku, páteře, kloubů, svalů, jater, žlučových a pankreatických vývodných cest, nadledvin, umožňuje i angiografické vyšetření tepen dolních končetin, mozkových tepen a žil. Vyšetření se někdy provádí s aplikací kontrastní látky do žíly, díky níž se lépe zobrazí vyšetřovaná oblast a je možné snáze odlišit normální nález od patologie. K zobrazení se nepoužívá rentgenové záření.

K vyšetření pacient přichází se žádankou a vyplněným informovaným souhlasem/dotazníkem, a to cca 15 min před časem objednání. Příprava pacienta před vyšetřením je nenáročná - obecně dvě hodiny před vyšetřením nejíst a nepít.

K vyšetření se lze objednat na tel.: 516 838 190. Výsledky vyšetření budou dostupné u neakutních vyšetření do 24 hodin od skončení vyšetření, resp. nejbližší pracovní den. U některých speciálních vyšetření náročnějších na zpracování obrazové dokumentace či na hodnocení může doba expedice trvat 3 dny.

(niv)