Sportovní technologie na VUT: Nový studijní program kombinuje sport a moderní techniku

BRNO - Chytré náramky, tachografy, snímače pohybu nebo in-body systém pro celotělovou diagnostiku. To všechno jsou přístroje, kterým bude rozumět absolvent nového bakalářského studijního programu Sportovní technologie.

Ten v sobě snoubí studium moderní techniky na Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT a sportu v rámci Centra sportovních aktivit VUT. Budoucí absolventi tohoto republikově unikátního oboru najdou uplatnění například při vývoji nových sportovních technologií.

„Člověk už se dostal na hranice svých sportovních výkonů. S těmito limity můžeme pracovat buď tak, že dotyčnému dáme lepší sportovní pomůcku, nebo upravíme jeho pohyb, aby byl co nejefektivnější. Ale k obojímu potřebujeme mít dostatek informací a dat o jeho pohybových stereotypech,“ vysvětlila Hana Lepková, ředitelka Centra sportovních aktivit (CESA) VUT. Absolventi programu Sportovní technologie se tak uplatní například jako specialisté, kteří zkoumají pohyb člověka pomocí přesného rozboru pohybu jednotlivců i sportovních týmů, v tělocvičnách, fitcentrech nebo v rámci výkonového či vrcholového sportu.

„Tento obor už existuje v západní Evropě dlouho, v České republice ale nic takového dosud nebylo. Přitom to může být zajímavý směr pro studenty, kteří chtějí propojit svůj technický talent se zájmem o sport či fitness. Udělali jsme si nejprve dotazníkové šetření mezi zájemci o studium i mezi firmami a sportovními asociacemi. Na základě toho jsme zjistili, že na obou stranách je velká poptávka po tomto vzdělávacím programu,“ doplnila Jana Kolářová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, která na akreditaci nového studia spolupracovala. V současnosti se mohou středoškoláci hlásit do bakalářského studijního programu Sportovní technologie. Akreditaci navazujícího magisterského programu už odborníci z CESA a FEKT připravují.

„U sportu je potřeba sledovat vývoj kvality pohybu. Proto budeme kupovat přístroj, který umožňuje snímat pohyb člověka v 3D prostoru, nejen při chůzi, ale prakticky u jakéhokoliv sportu: ať je to veslování, nebo úder florbalovou holí. Umožní nám komplexně analyzovat pohyb člověka. Ve výuce využijeme také dvou lokalizačních systémů pro hráče týmových sportů. Jeden mobilní systém budeme používat přímo na sportovištích CESA, druhý pro indoorové měření v laboratořích FEKT,“ uvedla Kolářová, která zároveň upozornila na význam datové analytiky ve sportu: „Zužitkujeme naše zkušenosti s umělou inteligencí pro vyhodnocování dat, jejich interpretaci, nebo pro zvýšení diagnostické výtěžnosti signálů. Ve světě se dnes už používají i systémy, které dokonce predikují sportovní výsledek, například ve fotbale. Sleduje se průběžně sportovní aktivita jednotlivých hráčů, takže systém zná fyzickou kondici obou týmů, ví také, jak se který tým pohybuje po hřišti atd. Na základě toho je už možné odhadovat budoucí sportovní výsledek.“

VUT má v současnosti víc jak 30 000 m2 sportovišť, což představuje největší plochu sportovních areálů z tuzemských univerzit. V nabídce CESA je 78 různých sportů a momentálně zde evidují víc jak 7 500 cvičících studentů, což představuje velký potenciál pro sběr sportovních dat. „Absolvent oboru Sportovní technologie bude specialistou, který rozumí sportu a pohybu, ale pořád je to především technik. Díky tomu dokáže získávat a analyzovat sportovní data, která slouží trenérovi k optimalizaci tréninku, nebo k návrhu a vývoji moderních sportovních pomůcek,“ připomenula Lepková, podle níž čeká studenty cca 480 hodin praxe nejen na sportovištích, ale také ve sportovním průmyslu. „V současnosti jednáme o spolupráci například s centrem BALUO, které funguje při Fakultě tělesné kultury UPOL a také se zahraničními školami z Rakouska a Německa,“ uzavřela Lepková.

Den otevřených dveří nového programu Sportovní technologie se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019 od 13:00 ve Fitcentru Machina (Kolejní 2, Brno).

(niv)

Sdílet