V Brně použili k diagnostice jako první v ČR nové radiofarmakum

BRNO - Masarykův onkologický ústav v Brně jako první v České republice použil radiofarmakum 68Ga-DOTA-TOC při PET/CT vyšetření onkologického pacienta. Toto radiofarmakum je určeno výhradně pro cílenou diagnostiku neuroendokrinních nádorů, která je velice obtížná, protože se mnohdy jedná o malé nádory do 1 centimetru, které ale v některých případech produkují velké množství hormonů.